Śledź nas na:


Kto i do kiedy składa rozliczenie PIT 37?

Mówi się, że w życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Jest to prawda z którą trudno się nie zgodzić, ponieważ rok rocznie każdy dorosły obywatel naszego kraju osiągający dochód musi złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. W poniższym poradniku przedstawimy niezbędne informacje dotyczące najpopularniejszego zeznania PIT 37, podpowiemy kto dokładnie może je składać oraz kiedy upływa termin złożenia deklaracji.

Dla kogo przeznaczony jest PIT 37

Ta deklaracja jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy osiągnęli swoje dochody w roku poprzednim ze stosunku pracy, niezależnie od tego, czy była to umowa o pracę, umowa o dzieło albo zlecenie. Istotny jest tutaj fakt, że płatnik podatku, a więc nasz pracodawca musi mieć zarejestrowaną działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładniej mówiąc ustawa określa, iż deklarację PIT 37 powinny złożyć osoby fizyczne uzyskujące następujące przychody:
 
 

 

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku pracy,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście, tzn. na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, menadżerskiej, kontraktu itp.
 • emerytury, renty oraz świadczenia przedemerytalne,
 • należności dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • stypendia,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • przychody z praw autorskich,
 • należności wypłacane z Funduszu pracy,
 • wynagrodzenia z umów aktywizacyjnych, oraz umów tymczasowych dla więźniów.

Jak widać jest to jedno z najbardziej popularnych zeznań podatkowych, obejmuje bowiem bardzo szeroką grupę adresatów. Ustawodawca przewidział też kilka wyłączeń. Osoby, które osiągają powyższe dochody, a jednocześnie spełniają jeden z trzech warunków, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT 36, zamiast PIT 37. Te warunki to:

 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • obowiązek doliczenia do swoich dochodów dochodów dzieci małoletnich
 • konieczność obniżenia swoich dochodów o straty z lat ubiegłych.

Warto podkreślić, iż PIT 37 możemy rozliczyć wspólnie z małżonkiem, a powyższe przepisy mają zastosowanie również do niego. To rozliczenie składają również osoby samotnie wychowujące dzieci, lub osoby składające zeznanie wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Również cudzoziemcy, których adres zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i spełniają warunki do wypełnienia deklaracji PIT 37, zobowiązani są do jej złożenia.

Termin składania deklaracji podatkowych

Wszystkie deklaracje podatkowe, niezależnie od tego, która jest odpowiednia dla naszej sytuacji, jesteśmy zobowiązani złożyć do dnia 30 kwietnia. Jeśli składamy zeznanie podatkowe za pośrednictwem poczty obowiązuje nas data stempla pocztowego. Jeśli natomiast dzień 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Rok 2018 jest rokiem przełomowym dla polskiego podatnika i na dobrą sprawę większość z nas może przestać martwić się podatkami, zeznaniami, a już tym bardziej interesować się upływającym terminem ich złożenia. A to wszystko za sprawą rewolucji wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Od tego roku zaczęła działać usługa "Twój e-PIT" - internetowa platforma, na której gromadzone są wszystkie informacje otrzymane przez urząd skarbowy od płatników podatku. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich osób, które złożyły PIT 36 lub PIT 37 w poprzednim roku i w tym roku też składałyby to zeznanie. Twórcy usługi obiecują, że w kolejnych latach będzie ona obejmowała szersze grono podatników.

Największą zaletą usługi "Twój e-PIT" jest fakt przerzucenia obowiązku wypełniania rocznego zeznania podatkowego z podatnika na urząd skarbowy. Oznacza to, że od tego roku podatnik nie musi już wypełniać żadnej deklaracji. Logując się na stronę usługi możemy zobaczyć nasze zeznanie podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy, możemy je edytować, poprawić lub zmienić dane jeśli coś uległo zmianie i wtedy je zaakceptować. Możemy też nie robić nic. W takiej sytuacji nasze zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w dniu 30 kwietnia. Usługa ta jest dostępna od 15 lutego tego roku.

Nie tylko Twój e-PIT

W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Platforma PITax.pl jest szczególnie godna polecenia z uwagi na prostotę wypełniania formularzy i przesyłania ich do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.