Śledź nas na:


Kinematyka

Maj to czas matur. Młodzież spędza całe trzy lub cztery lata na intensywnej nauce materiału, który następnie jest sprawdzany podczas egzaminu dojrzałości. Wówczas liczy się nie tylko to co opanowali, ale również inteligencja i spryt. Jednak są takie działy w edukacji, które bez konkretnej wiedzy są nie do zdania. Jednym z nich jest kinematyka.

Najtrudniejsze działy w naukach ścisłych

Mówi się, że w matematyce i fizyce jest kilka działów, które sprawiają spore trudności uczniom. W przypadku działań matematycznych najczęściej jest to geometria. Natomiast w fizyce jednym z nich jest kinematyka. Problem polega przede wszystkim na wykształceniu w sobie myślenia przestrzennego, które pomaga w trakcie wyliczeń.

Kinematyka to nauka zajmująca się opisem ruchu bez względu na przyczyny i warunki, w jakich on powstaje. Ten dział zajmuje się ruchem jednostajnym prostoliniowym i jednostajnym przyspieszonym. Duże znaczenie mają tu definicje drogi, prędkości, przyspieszenia oraz czasu. Bez znajomości tych informacji, uczeń liceum nie jest w stanie podjąć się rozwiązania żadnego zadania z tego zakresu. Kinematyka wymaga od licealisty nie tylko wiedzy, ale też umiejętnego jej zastosowania w praktyce do obliczenia działań.

Kinematyka – najważniejsze pojęcia

Czym w ogóle jest ruch? Ciało jest w ruchu, jeżeli zmienia swoje położenie względem układu odniesienia w określonym czasie. I tu nasuwa się kolejne pytanie. Czym w takim razie jest ten układ odniesienia? To nic innego jak ciało, względem którego określamy położenie innych ciał. Jeśli siedzimy sobie wygodnie w jadącym pociągu, to względem tego pociągu będziemy w stanie spoczynku, ale już względem ludzi stojących na peronie, będziemy w ruchu, bo poruszamy się wraz z pociągiem. Dlatego też mówi się, że ruch jest pojęciem względnym.

"Dwa auta wyruszyły naprzeciw siebie z miast A i B, odległych od siebie o 200 km. Pierwszy samochód jechał z szybkością o 20 km/h większą niż drugi. Samochody minęły się , gdy pierwszy z nich pokonał 2/3 trasy między miastami. Oblicz szybkość obu samochodów". Z pewnością kojarzycie podobne zadania. Pojawiają się niemal co roku na maturach i przysparzają uczniom dużo trudności. Ruch jednostajny prostoliniowy to jedno z podstawowych pojęć w kinematyce. To nic innego jak ruch wzdłuż prostej linii, odbywający się ze stałą prędkością. Wyobraźcie sobie, że jedziecie prostym odcinkiem autostrady ze stałą prędkością 60 km/h. Droga jest tu proporcjonalna do czasu trwania ruchu, a więc jeśli w godzinę przejedziecie 60 km, to każda następna godzina będzie dawała Wam dodatkowe 60 km.

Innym z pojęć jest ruch jednostajnie przyspieszony, gdzie w jednakowych odstępach czasu przyspieszenie rośnie o tę samą wartość. Przykładowo, jeśli w ciągu 2 sekund prędkość wzrasta o 5km/h, to po 4 sekundach prędkość będzie już o 10 km/h większa. O ile w ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość jest stała, tak w ruchu przyspieszonym jest już zmienna, ponieważ zmienia się w każdej sekundzie.

Oczywiście to tylko niektóre z ważniejszych pojęć. Więcej zagadnień z działu kinematyki, a także przykładowe zadania znajdziecie na stronie: https://fizyka.uniedu.pl/.