Śledź nas na:


Executive MBA – program studiów dla przyszłych menedżerów

Executive MBA to specjalnie zaprojektowany program studiów, który wykształci kadry menadżerskie na różnych stopniach zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki niemu menedżerowie średniego i najwyższego stopnia poznają nowoczesne sposoby zarządzania, które odpowiadają sytuacji i trendom na rynku pracy, który zmienia się niezwykle dynamicznie. Poznaj szczegóły studiów w programie Executive MBA i zobacz, jakie korzyści przyniesie Ci nauka na uczelniach oferujących tego typu studia.

Executive MBA – najwyższa jakość zarządzania

Studia w programie Executive MBA gwarantują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej, podniesienie umiejętności oraz poznanie praktyk, którymi posługują się najskuteczniejsi menedżerowie. Absolwenci studiów rozwiną również swoje umiejętności miękkie, które w znaczny sposób podniosą kompetencje komunikacyjne oraz zdolności przywódcze.

Dlaczego warto postawić na Executive MBA?

Program studiów nie jest przygotowywany w oparciu o akademickie teorie dotyczące zarządzania kadrami, finansami oraz polityką firmy. Wszystkie aspekty sztuki zarządzania, które poznają studenci, oparte są o najnowsze i najnowocześniejsze strategie biznesowe oraz innowacyjne metody zaczerpnięte z najlepiej radzących sobie na światowym rynku przedsiębiorstw.

Czego nauczysz się na studiach Executive MBA?

Program zakłada kształcenie w wielu dziedzinach, które szczegółowo omawiane są w specjalnie zorganizowanych modułach zajęciowych omawiających poszczególne aspekty i fundamenty prowadzenia biznesu. W czasie studiów pogłębisz swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie:

 • Critical Analysis and Reflection – czyli krytycznej analizy efektów i źródeł informacji, a także oceny pracy własnej i innych pracowników,
 • Managing People in a Global Context – zasad funkcjonowania na międzynarodowym rynku,
 • Business Accounting and Economics – wpływu sytuacji ekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturach wewnętrznych oraz na rynku,
 • Customers & Global Marketing – umiejętności utrzymywania dobrych relacji z klientami,
 • Human Resources and Management – zrozumienia potrzeb kadry pracowniczej,
 • Corporate Finance – zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • Information Management – wdrażania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
 • Strategic Analysis – nowatorskich technik wdrażania strategii biznesowych oraz ich kontroli,
 • Globalisation and World Economy – zasadach, którymi rządzi się handel międzynarodowy oraz relacjach pomiędzy państwem a korporacjami,
 • Innovation – nowych rozwiązaniach, które ułatwiają i uskuteczniają zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Global Operation and Supply Chain – rozbudowywania sieci wewnętrznych oraz sieci dostawców,
 • Key Account Management – rozwoju twardych I miękkich umiejętności u siebie oraz swoich pracowników.