Śledź nas na:


Uczelnia państwowa czy prywatna – prawdy i mity, wady i zalety.

Tuż po maturze wielu z nas staje przed decyzją: jaki kierunek studiów wybrać? Czy studiować dziennie czy zaocznie? Ale także: jaką wybrać uczelnię, państwową czy prywatną.
Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź na ostatnie pytanie była właściwie oczywista, wiele młodych osób dostanie na studia dzienne traktowało bardzo ambicjonalnie, ponieważ ze studiami dziennymi wiązał się pewien prestiż, a tych, którzy się dostali postrzegano często jako elitę. Przez ostatnie lata pogląd ten ewoluował i postrzeganie trybu studiów, a także rodzaju uczelni zeszło na dalszy plan.

Państwowa czy prywatna?

Początki uczelni prywatnych w Polsce nie były proste. Musiały one konkurować z uczelniami państwowymi, przyciągać studentów, pokazywać, że ich oferta jest taka sama, a nawet lepsza od tego co proponują uczelnie państwowe. Często rozszerzając zakres oferowanych przez siebie kierunków tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prywatne uczelnie wyższe jakość kształcenia muszą dostosować do wymogów takich samych jak uczelnie państwowe, dlatego stwierdzenie, że uczelnia prywatna uczy gorzej jest mocno krzywdzące. Uczelnie prywatne kuszą, organizując studia licencjackie, tzw. studia I stopnia, studia uzupełniające magisterskie, studia II stopnia, a także liczne szkolenia uzupełniające w postaci studiów podyplomowych.

Mity dotyczące typu uczelni krążą do dzisiaj, jednak wiele z nich zdecydowanie można włożyć między bajki. Również prywatne uczelnie mają swoją renomę, a ukończenie ich jest silnym atutem wśród pracodawców.

Niewątpliwym atutem uczelni państwowych jest szeroka infrastruktura socjalna dla studentów, w szczególności bardzo rozbudowana sieć akademików i domów studenckich. W przypadku uczelni prywatnych baza ta jest stale rozbudowywana, więc nie każdy może liczyć na pomoc. Jednakże kwestie stypendialne zostały przez ustawodawcę wyrównane, stawiając studentów bez względu na rodzaj uczelni i tryb studiów na równi.

Uczelnia państwowa jest bezpłatna, natomiast za naukę w prywatnej szkole wyższej student musi opłacić czesne. I to często nie małe. I tu pojawia się kolejny mit. Wiele osób uważa, że jeśli student płaci za studia, to każdy brak wiedzy jest mu wybaczone, o ile tylko uiszcza opłaty w terminie. Nic bardziej mylnego! Coraz częściej obserwuje się trend, w którym osoby studiujące na uczelniach prywatnych jednocześnie pracują zawodowo i muszą samodzielnie opłacić czesne. A w związku z tym, mają określone wymagania i oczekują, że podczas studiów zostaną doskonale przygotowani do podjęcia pierwszej, związanej z zawodem pracy. Liczba zajęć na danym kierunku, jest taka sama w obu typach uczelni. Podobnie jest z kadrą dydaktyczną, często ci sami profesorowie wykładają na uczelniach państwowych i prywatnych.

Uczelnia prywatna, perspektywy dla absolwenta

Uczelnie prywatne, w przeciwieństwie do uczelni państwowych, które oferują tradycyjny sposób kształcenia, mają możliwość rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej o nowatorskie podejście do organizacji zajęć i sposobów kształcenia. Jest to niewątpliwy atut, pozwalający na dostosowanie oferty i zajęć do zmieniających się trendów na rynku pracy.

Wybierz studia zaoczne we Wrocławiu

Student uczelni prywatnej często jest kształcony w taki sposób, dobierane są takie zajęcia, że jest lepiej przygotowany do oczekiwań pracodawców. Wśród wykładowców zatrudniani są również praktycy, którzy swoim doświadczeniem dbają, by przekazywana studentom wiedza była bogata w aspekt praktyczny, co uzupełnia wiedzę teoretyczną. Nowatorskie podejście oraz zwracanie uwagi na aspekt praktyczny, w połączeniu z budowanym prestiżem uczelni sprawiają, że pracodawcy bardzo przychylnie patrzą na studentów uczelni prywatnych, jako rzetelniej przygotowanych do rozpoczęcia pracy zawodowej.