Śledź nas na:


RCIN – Digitylizujemy naukę dla przyszłości

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, inaczej RCIN, powstało w 2010 roku w efekcie inwencji twórczej Instytutów naukowych. Intencją tej inicjatywy jest ucyfrowienie zasobów naukowych oraz ich upowszechnienie.

RCIN jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2008 roku pod nazwą Cyfrowa Biblioteka Instytutów PAN. Repozytorium Cyfrowe powstało i rozwija się głównie w wyniku realizacji dwóch projektów realizowanych wspólnie przez grupę polskich instytutów naukowych.     Oba projekty są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Założeniem pierwszego projektu było utworzenie ponadregionalnego i multidyscyplinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego.


Istotą drugiego projektu OZwRCIN (Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych), jest otwarte udostępnienie, archiwizowanie i rozpowszechnienie informacji sektora publicznego pochodzących od zgromadzonych partnerów z instytutów naukowych.

 

Na czym polega projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych?

Projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest tworzony we współpracy z 16 instytutami naukowymi. Celem OZwRCIN jest udostępnianie otwartych zasobów w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych dla użytku społecznego.

Jakie możliwości daje platforma RCIN?

Jak podkreśla Dorota Czarnocka-Cieciura, kierownik projektu OZwRCIN w Instytucie Matematycznym PAN: „Dzięki zasobom repozytorium można prowadzić nowoczesne badania oraz analizować ich wyniki. Dodatkowo zgromadzone przez RCIN materiały przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz transferu wyniku badań naukowych do gospodarki”.

Według aktualnych informacji, użytkownicy cyfrowego repozytorium mają dostęp do ponad 200 000 obiektów w tym zdigitalizowanych danych naukowych, elementów piśmiennictwa wielojęzycznego, rękopisów, aktualnych artykułów naukowych, zbiorów historycznych dotyczących nauk ścisłych, medycznych, przyrodniczych i humanistycznych.

„Platforma RCIN daje nam również dostęp do bardzo unikatowych pozycji. Znajdziemy tam między innymi materiały rzadkie, niepublikowane prace naukowe lub zbiory, których nie mamy możliwości zobaczyć w rzeczywistości np. ze względu na ich słaby stan techniczny. Na portalu znajdziemy między innymi rękopisy Elizy Orzeszkowej oraz stare księgi botaników polskich” zaznacza Dorota Czarnocka-Cieciura, kierownik projektu w IM PAN.

Dla kogo jest Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych?

Dla każdego! RCIN zawiera zbiory adresowane do szerokiego grona społeczeństwa. Mogą korzystać z nich zarówno osoby, które pasjonują się nauka, jak i ci, którym bliższe są tematy przyrodnicze czy kulturowe. Ogrom zasobów repozytorium sprawia, że jest to idealne miejsce dla ekspertów, dziennikarzy, hobbystów, nauczycieli, studentów czy maturzystów.

Na jakiej zasadzie działa RCIN?

Korzystanie z platformy jest bardzo proste! Wystarczy, że wejdziesz na stronę RCIN i wpiszesz w wyszukiwarce po polsku lub angielsku interesujący Cię temat.

Większość obiektów repozytorium cyfrowego jest ogólnie dostępna i nie wymaga ani założenia konta, aby z niej skorzystać, ani opłaty za ściągnięcie materiałów. Założenie konta pozwoli jednak na tworzenie własnych list ulubionych pozycji, eksportowanie tych list do pliku oraz subskrybowanie listy świeżo dodanych obiektów.

Czy RCIN działa z poszanowaniem praw autorskich?

Repozytorium dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej publikacji pojawiało się w zasobach platformy, troszcząc się jednocześnie o poszanowanie praw autorskich każdego z elementów kolekcji. Pracownicy RCIN codziennie zabiegają o to, by sprawdzić, czy prawa autorskie do gromadzonych materiałów już wygasły i czy dokumenty mogą zostać umieszczone na platformie w otwartym dostępie. Wszystko po to, by przekazać jak największą ilość materiałów przyszłym pokoleniom!

Archiwizujemy przeszłość i teraźniejszość dla przyszłości, dla naukowców, studentów, internautów i…dla Ciebie!


Chcesz poznać nas lepiej? Wejdź na stronę https://rcin.org.pl/dlibra