Śledź nas na:


Dla kogo powstał kierunek Architektura Krajobrazu?

Rozwój miast i postępująca urbanizacja sprawiają, że architekci krajobrazu są specjalistami coraz częściej poszukiwanymi na rynku pracy. Absolwenci kierunku Architektura Krajobrazu wpływają w sposób bezpośredni na kształtowaną przestrzeń i wygląd otoczenia.

 

Czym zajmuje się architekt krajobrazu?


Architekt krajobrazu, najprościej rzecz ujmując, jest odpowiedzialny za projektowanie oraz dostosowanie przestrzeni. Jego głównym zadaniem jest kształtowanie przestrzeni zielonej w krajobrazie miejskim. Architekci krajobrazu bardzo często zatrudniani są w jednostkach administracji i innych instytucjach publicznych. Praca architekta krajobrazu to nie tylko projektowanie, ale także baczne obserwowanie. Musi być w stanie przewidzieć konsekwencje podejmowanych przez siebie działań ingerujących w krajobraz. Architekt krajobrazu nie tylko planuje rozwiązania przestrzenne, ale powinien także troszczyć się o dobro przyrody.

 

Program studiów na kierunku Architektura Krajobrazu


Studia na kierunku Architektura Krajobrazu to edukacja interdyscyplinarna, łącząca w sobie wiedzę z wielu dziedzin. Studenci muszą posiadać nie tylko analityczny umysł, ale także wykazać się poczuciem estetyki i zamiłowaniem do przyrody. Niezbędne okazują się tutaj również zdolności plastyczne. W toku studiów słuchacze nabywają umiejętność analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i przyrodniczych w kontekście projektowanych terenów. Potrafią kreować przestrzeń z zastosowaniem nowoczesnych metod, w tym oprogramowania komputerowego. Przewaga zajęć praktycznych sprawia, że absolwenci nabywają umiejętność zarówno tradycyjnego, jak i cyfrowego dokumentowania elementów krajobrazu. Posiadają zdolność do pracy zespołowej i współpracy z innymi specjalistami, a jednocześnie potrafią zarządzać personelem.

 

Gdzie szukać zatrudnienia jako architekt krajobrazu?


Architekt krajobrazu to zawód dobrze płatny, gwarantujący szerokie możliwości na rynku pracy. Pracuje nie tylko przy biurku, ale także w terenie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych oraz w organizacjach publicznych. Niektórzy architekci krajobrazu mogą zajmować stanowiska w ośrodkach badawczych lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Chętnie są zatrudniani przez służby ochrony przyrody i parki krajobrazowe. Absolwent może otworzyć także własne biuro projektowe i wykonawcze.

 

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie proponuje przyszłym studentom studia I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu o charakterze niestacjonarnym. Kształcenie trwa 7 semestrów, a absolwent uczelni otrzymuje tytuł inżyniera. Ukończenie tego kierunku umożliwia przyszłym architektom krajobrazu planowanie, projektowanie i tworzenie obiektów architektonicznych. Słuchacze na kierunku Architektura Krajobrazu w warszawskiej uczelni mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i korzystają z profesjonalnego oprogramowania. W toku kształcenia łączą umiejętności inżynierskie oraz zmysł artystyczny. Naukę mogą kontynuować na studiach magisterskich II stopnia w WSEiZ.