Śledź nas na:


Jak kształcić studentów?

Według jednych, studia powinny kształcić zgodnie z duchem idealizmu – wpajać wartości, nakłaniać do walki o zmianę świata, inni z kolei stawiają na pragmatyzm – ścisłe dostosowanie się do potrzeb rynkowych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyposażenie studentów w wiedzę ogólną i danie im takich narzędzi, które umożliwią dostosowanie własnych kompetencji do niszy rynkowej.

Przekazywanie wiedzy

Uniwersytet powinien przede wszystkim przekazywać wiedzę. Dobrze, aby była ona na tyle ogólna, by student potrafił dostosować się do zmieniającej sytuacji na rynku. Właściciel kilku przedsiębiorstw - Michał Sołowow, podkreśla, że kluczową wartością jest danie młodym takich narzędzi, które pozwolą im zyskać przewagę na rynku zagranicznym. Pracownicy uczelni wyższych zwracają uwagę, że szkoły wyższe nie powinny zbytnio ulegać modzie na pragmatyzm, tj. kształceniu w bardzo wąskiej dziedzinie, ponieważ w dobie globalizacji szybko może dojść do zmiany zapotrzebowania na rynku. Kluczem jest więc kreatywność, gotowość do dokształcania i bardzo szeroka wiedza ogólna.

Kompetencje społeczne

Bardzo ważne jest, aby student posiadał kompetencje społeczne, poszukiwane przez pracodawców. Są to wrodzone i nabyte umiejętności, które umożliwiają skuteczną współpracę z innymi ludźmi oraz odporność na sytuacje stresowe. Będą to z pewnością współdziałanie w grupie, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, zdolności negocjacyjne, asertywność, wrażliwość społeczna. Z jednej strony ułatwiają one zdobycie wymarzonej pracy, z drugiej – warunkują awans. Rodzaj pożądanych przez pracodawców kompetencji społecznych uzależniony jest od konkretnej branży, którą zainteresowany jest młody człowiek.

Przygotowanie praktyczne

Niezwykle często sami absolwenci narzekają, że wiedza teoretyczna zdobyta na studiach nie przekłada się na umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi. Właśnie z tego powodu należy młodym ludziom zapewnić jak najwięcej zadań praktycznych, ułatwić dostęp do praktyk zawodowych, umożliwić nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami, ludźmi, którzy odnieśli sukces w swojej dziedzinie.