Śledź nas na:


Szkolenie BHP w Twojej firmie. Jakie są dostępne formy realizacji?

Powołując się na aspekty prawne – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w spawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – wyróżniamy 4 dopuszczalne formy szkoleń z zakresu BHP. W których miałeś okazję uczestniczyć?

Szkolenie okresowe BHP to szkolenie obowiązkowe w każdym przedsiębiorstwie – bezpieczeństwo pracowników jest cechą nadrzędną w firmie, nie polegającą żadnym dyskusjom. Choć szkolenie PPOŻ dla pracowników, jak również szkolenie BHP jest ważne, warto pamiętać także o tym, że szkolenie BHP dla pracodawców jest równie istotnym elementem.

Ciężko spierać się z zasadnością przeprowadzania takich szkoleń, zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Istnieje jednak wiele form przeprowadzania takich szkoleń; każda z nich różni się nie tylko metodologią, ale także grupą odbiorczą.

 

Metoda 1: instruktaż

Najkrótsza możliwa forma szkoleniowa. Zgodnie z rozporządzeniem, instruktaż nie powinien trwać krócej niż 2 godziny. Jego celem jest pozyskanie, zaktualizowanie bądź uzupełnienie wiedzy i umiejętności, które związane są z wykonywaniem pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.

 

Metoda 2: seminarium

Celem, tak jak w przypadku instruktażu, jest również pozyskanie, zaktualizowanie bądź uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP, ale seminarium – w przeciwieństwie do instruktażu – jest dłuższe i nie trwa krócej niż 5 godzin.

 

Metoda 3: kurs

Oprócz zajęć teoretycznych – które pojawiają się głównie na seminarium – istnieje aspekt praktyczny, który częściowo pokazywany jest podczas instruktażu. Metoda ta jest najdłuższa; trwa nie której niż 15 godzin lekcyjnych i obejmuje materiał zarówno teoretyczny, jak i ten w formie praktycznej.

 

Metoda 4: samokształcenie kierowane

Niewątpliwie metoda ta zyskuje na popularności ze względu na możliwości, które oferuje. Jest to forma szkolenia, która umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu BHP na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, na przykład za pomocą poczty czy Internetu. Jednocześnie uczestnicy szkolenia mają zapewniony kontakt oraz możliwość konsultacji. Szkolenie BHP przez internet jest opcją dla tych przedsiębiorców, którzy cenią sobie szybkie rozwiązania on-line.

 

Szkolenie BHP i PPOŻ to szkolenie, w które warto zainwestować – nie tylko ze względu na dobro firmy, ale przede wszystkim: ze względu na dobro i bezpieczeństwo pracowników. „Warto zastanowić się także nad sposobami poprawienia bezpieczeństwa w firmie”, zwraca uwagę ekspert z General Protection & Safety. „Audyt BHP, czyli audyty bezpieczeństwa mogą okazać się dobrym krokiem do dobrych zmian w naszym przedsiębiorstwie”.