Śledź nas na:


Rekrutacja do liceum dla dorosłych

Zastanawiasz się nad podjęciem nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych? Przerasta Cię ilość formalności z tym związanych? Nie musi – proces rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Krakowie jest niezwykle prosty i przyjemny. Wystarczy kilka kroków, by stać się jej uczniem. Przedstawimy krótki poradnik o nauce w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych.

Zastanawiasz się nad podjęciem nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych ? Przerasta Cię ilość formalności z tym związanych? Nie musi – proces rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Krakowie jest niezwykle prosty i przyjemny. Wystarczy kilka kroków, by stać się jej uczniem. Przedstawimy krótki poradnik o nauce w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

Wymagane dokumenty

Podstawowym wymogiem jest okazanie dyplomu ukończenia szkoły niższego szczebla. Może być to gimnazjum lub szkoła podstawowa – nauka trwa wtedy 3 lata. Okres nauczania dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową trwa 2 lata. Dodatkowo należy przedstawić dowód osobisty, potwierdzający tożsamość kandydata. Następnym krokiem jest złożenie podania na druku szkoły lub poprzez formularz dostępny on-line.

 

Program nauczania

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych obejmuje następujące przedmioty: język polski, język angielski, geografię, matematykę, chemię, fizykę, WOS, historię, biologię, podstawy przedsiębiorczości i matematykę. Po okresie kształcenia słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

 

Przydatne informacje

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych powyżej 18 roku życia jest całkowicie darmowa. Odbywa się w trybie zaocznym co drugi weekend. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwenci uzyskują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dokument ten uprawnia w pełni do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Świadectwo Dojrzałości wydawane jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które stanowi podstawę przyjęcia na uczelnie wyższe lub do policealnych szkół.

 

A co po liceum? Szkoła policealna! Obecny rynek przepełniony jest ludźmi z wyższym wykształceniem, którzy nie dysponują jednak niezbędną wiedzą praktyczną. Naprzeciw potrzebom   pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników, wychodzą szkoły policealne kładące nacisk na warsztatową formę zajęć. Uczą tak, by słuchacz po zakończonym kursie mógł od razu przystąpić do wykonywania zawodu.