Śledź nas na:


O komunikacji interpersonalnej

Z ludźmi trzeba się dogadywać. Funkcjonujemy w społeczeństwie w kilku rolach jednocześnie, w każdej z nich mamy inne zadania do wypełnienia. Relacje w życiu prywatnym, stanowisko w pracy – wszędzie współdziałamy z innymi osobami, by osiągnąć cel. Zatem, co więc musimy wiedzieć by łatwiej nam przychodziło komunikowanie się w społeczeństwie.

 

Komunikacja interpersonalna podstawą sukcesu

 

Niech to będzie zorganizowanie urodzin babci, czy opracowanie nowej koncepcji lub strategii w pracy. Działamy w zespołach i umiejętność porozumiewania się z innymi jest tak samo istotnym elementem dochodzenia do sukcesu, jak wiedza i inteligencja. Na nic się nam one zdadzą, jeśli nie umiemy ich wykorzystać i zastosować w praktyce. Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak buty czy kawa. Dobre relacje w zespole pracowniczym, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z klientami, umiejętność przekonywania i wyjaśniania celów oraz zadań to bezcenne wartości, które świadczą o skuteczności zawodowej. To też wykładnia sukcesu w życiu prywatnym i trwania związku dłużej niż statystyczne dwa lata.

Umiejętność komunikowania się pomaga także w stworzeniu najlepszej atmosfery w miejscu pracy. Zapanowanie nad stresem, kontrolowanie emocji, budowanie przyjaznej i spokojnej atmosfery w zespole to elementy sprawiające, że pracuje się przyjemniej i efektywniej.

 

Komunikacja interpersonalna podstawą efektywnego działania

 

Komunikacja interpersonalna to umiejętność związana ze sztuką efektywnego działania. Większość konfliktów w życiu osobistym oraz zawodowym wynika z braków komunikacyjnych. Komunikacja interpersonalna składa się z kanału werbalnego i niewerbalnego, czyli mowy ciała. W jaki sposób można bardzo szybko usprawnić komunikację interpersonalną?

 

  1. Idea sprzężenia zwrotnego

 

Po przekazaniu komunikatu innemu człowiekowi lub grupie warto upewnić się czy został on właściwie odebrany. Nie można przekazać wiadomości i oczekiwać idealnych rezultatów. Trzeba jeszcze odebrać potwierdzenie od drugiej strony w celu uniknięcia strat czasu.

 

  1. Idea aktywnego słuchania

 

Większość osób podczas „słuchania” innych chce natychmiast wejść w słowo, przedstawić własne zdanie. Sztuka aktywnego słuchania polega na całkowitym wgłębieniu się w przekazywany komunikat. Świadome i aktywne słuchanie pozwala na zbudowanie długoterminowego zaufania, np. wśród podwładnych. W aktywnym słuchaniu nie osądzasz, nie krytykujesz. Udzielasz odpowiedzi po otrzymaniu całego komunikatu.

 

  1. Idea stabilności wewnętrznej

 

Mowa ciała, komunikacja niewerbalna to praktycznie 70% komunikatu. Człowiek niestabilny emocjonalnie, niespójny wewnętrzne z przekazywanymi informacjami nie uzyska zaufania, a tym samym ograniczy zdolność osiągnięcia celów. Należy zatem pracować nad prawidłowymi, pozytywnymi emocjami, zasadami, przekonaniami, które naturalnie zmieniają mowę ciała. Sztuczny trening mowy ciała nie przynosi długoterminowych rezultatów. To wewnętrzna postawa warunkuje to, co dzieje się na zewnątrz.

 

  1. Idea dopasowania języka do odbiorcy

 

Skomplikowany tom naukowy przełożony na prostszy język mógłby trafić do ogromnej rzeszy odbiorców, a tym samym udoskonalić ich życie. Przedstawienie skomplikowanych spraw prostym językiem to formuła zwiększająca efektywność współpracy. Oczywiście językiem należy się dopasować do grupy docelowej. Często branżowy język jest wręcz pożądany, np. w grupach specjalistycznych, hobbystycznych.

Istotnym jest to, że zarówno w życiu osobistym jak również w pracy liczy się uprzejmość, życzliwość i budowanie motywacji do wykonywania zadania za pomocą narzędzi werbalnych i niewerbalnych. W niektórych zawodach jest to szczególnie widoczne. Menedżer, handlowiec czy kierownik powinni mieć wysoko rozwinięte zdolności społeczne.

 


Artykuł przygotowany przy współpracy z firma szkoleniowo-konsultingową Valkir