Śledź nas na:


Egzamin do szkoły muzycznej- co trzeba umieć i jak się przygotować?

Egzamin do szkoły muzycznej pod względem stopnia trudności przyrównywany jest do egzaminu dojrzałości. Odbywa się on również w tym samym okresie – początek maja. I chociaż wiele osób, pragnących dostać się na wymarzone skrzypce lub gitarę, to niestety, tak jak w przypadku matury, niektórzy test kończą z wynikiem negatywnym. Preselekcja ta jest wynikiem trudności przekazu informacji- w przypadku lekcji muzyki większość zagadnień należy omówić z uczniem indywidualnie, dlatego musi być on pojętny a zarazem posiadać talent muzyczny. Co więc trzeba umieć i jak się przygotować, by dostać się do upragnionej szkoły muzycznej?

Według danych statystycznych, od wielu lat kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły muzycznej jest więcej, niż miejsc oferowanych przez wszelkie placówki. Tendencja ta ciągle nasila się z każdym rokiem.

 

 

Umiejętności i chęci przede wszystkim

„Decydując się na zapisanie dziecka do szkoły muzycznej należy zwrócić uwagę na to, czy w jakimkolwiek stopniu wykazuje się umiejętnościami muzycznymi oraz ocenić zaangażowanie pociechy w nowe hobby” – mówi nam Pan Mariusz ze szkoły muzycznej w Rzeszowie https://www.muzyka-yamaha.pl/. Szkoła muzyczna to dodatkowe obciążenie w postaci nowych lekcji, prób, wyjazdów. Jeżeli jednak dziecko chętnie ćwiczy, poznaje świat muzyki oraz instrumentów, warto je ukierunkować na drogę przyszłego muzycznego wirtuoza.

 

Szkoła muzyczna- miejsce rozwoju umiejętności dziecka

Większość szkół muzycznych prowadzi naukę w dwustopniowym podziale, zaś cykle nauczania trwają od czterech do sześciu lat i są uzależnione od rodzaju instrumentu. Pierwszy stopień nauczania poświęcony jest przygotowaniu ucznia muzykalnie, tj. do dalszej nauki na poziomie wyższym. W programie nauczania zawarte są m.in. podstawy jakie powinien poznać student a więc nauka wstępna na instrumencie oraz szlifowanie umiejętności. Dopiero w ramach szkoły na II stopniu realizowane są zajęcia tematyczne, oparte na wykładach oraz praktyce w obrębie jednego instrumentu lub tematu. Ukończenie szkoły II stopnia potwierdzone jest państwowym egzaminem oraz uzyskaniem zawodu „muzyk instrumentalista”.

Warunki przyjęcia do szkoły muzycznej

 

 

Do szkoły muzycznej można zapisać dzieci po ukończeniu 6 roku życia. Egzamin kwalifikacyjny nie wymaga znajomości instrumentu oraz wiedzy muzycznej, dlatego mogą w nim wziąć udział wszystkie chętne osoby. W niektórych szkołach praktykowane są nieobowiązkowe lekcje przygotowawcze, na których prowadzone są zajęcia z poczucia rytmu, pamięci, słuchu muzycznego i co najważniejsze- w przypadku młodszych uczestników- koncentrację. Już po pierwszych zajęciach prowadzący lekcje jest w stanie zweryfikować osoby uzdolnione muzycznie aczkolwiek nie oznacza to wcale, że można się z czasem wszystkiego wyuczyć.

Egzamin, nazywany również testem przydatności, składa się z odśpiewania wybranej przez ucznia piosenki, co najmniej zwrotki i refrenu, zanucenia lub odśpiewania według gamy zagranych przez egzaminatora na fortepianie dźwięków, zasygnalizowanie wyższego dźwięku wśród innych, zagranych przez prowadzącego egzamin. Do najtrudniejszej części należy odnalezienie zmiany w zagranej na fortepianie dwukrotnie tej samej piosence oraz zanucenie zagranych na fortepianie losowych melodii. Zadanie z rytmu polega na odklaskaniu rytmu zadanego wcześniej przez egzaminatora. W niektórych szkołach egzaminator może wymagać także określenia ilości dźwięków zagranych jednocześnie na fortepianie.

Egzamin do grupy II stopnia w większości przypadków wygląda tak samo, dlatego przez większość odbierany jest jako dużo łatwiejszy, gdyż mają już tą wiedzę, jak on może przebiegać. Uczeń na rozmowie kwalifikacyjnej proszony jest także o zagranie wybranego przez siebie utworu z pamięci. Komisja egzaminacyjna ocenia talent, dokładność oraz inne aspekty wykonywanego utworu pod względem kunsztu muzycznego. Po dogłębnej analizie zagranego utworu, wystawiana jest ocena oraz podejmowana decyzja o przyjęciu do szkoły.

Po zakwalifikowaniu dziecka przez szkołę muzyczną do przyjęcia, rodzic proszony jest o uzupełnienie kwestionariusza z danymi osobowymi dziecka oraz opiekunów. Ważnym dokumentem jest zaświadczenie od pediatry, które mówi o braku przeciwskazań do nauki gry na instrumencie. Po dopełnieniu formalności dziecko oficjalnie staje się uczniem szkoły muzycznej, gdzie pod okiem specjalistów może rozwijać swoje zdolności i pasję.


Muzyka łagodzi obyczaje. Jeśli widzimy, że dziecko w jakikolwiek sposób interesuje się muzyką oraz instrumentami, warto podjąć temat profesjonalnego rozwoju w tym kierunku. Kto wie, czy za jakiś czas gra na instrumencie nie stanie się głównym zajęciem jego życia oraz realizacją najważniejszych pasji czy marzeń.