Śledź nas na:


Szkoła policealna czy studia – sprawdź która ścieżka kariery jest dla Ciebie

Obecnie na rynku pracy wciąż brakuje specjalistów z wielu różnych dziedzin. Jednak zdobycie kwalifikacji podczas studiów po pierwsze zajmuje wiele czasu, po drugie nie przygotowuje do wejścia na rynek pracy w 100%.


Popularność studiów przynosi często niezadowolenie absolwentów uczelni, którzy dokonali wyboru niespójnego z własnymi zainteresowaniami czy cechami charakteru.


Niekiedy zdarza się, że rozczarowanie przynoszą pierwsze doświadczenia na rynku pracy, kiedy to absolwentom uczelni brakuje umiejętności praktycznych i pewności siebie. Dlatego też warto rozważyć rozwiązania alternatywne dla studiów. Odpowiedzią na problem braku specjalistów, szczególnie w obecnych czasach są szkoły policealne. Jednak mimo wzrostu popularności tej formy nauki zainteresowani skorzystaniem ze szkoły wciąż mają niewielką wiedzę w tym temacie. Jaki tytuł po szkole policealnej uzyskuje słuchacz i jakie są korzyści z nauki – na te pytania odpowiedzi uzyskasz w poniższym artykule.

 

Jaki tytuł otrzymasz po ukończeniu szkoły policealnej?

W zależności od wyboru kierunku nauka trwa 2 lub 4 semestry. Po zakończeniu edukacji jako uczeń szkoły policealnej, która posiada uprawnienia szkół publicznych przystępujesz do egzaminu zawodowego, (praktycznego oraz teoretycznego).


Zdanie egzaminów zapewni Ci dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie, a także tytuł technika w danej profesji. Jeśli posiadamy wykształcenie policealne, to pracodawca będzie miał pewność, że faktycznie dysponujesz wiedzą oraz umiejętnościami, które są wymagane na oferowanym przez niego stanowisku.

Bezpłatna szkoła policealna – zalety

Kształcenie w bezpłatnej szkole policealnej ma wiele atutów.

•    Nie musisz mieć matury, by zapisać się do szkoły — od uczniów szkoły policealnej nie oczekuje się przedstawienia świadectwa dojrzałości. Wymogiem rekrutacyjnym jest tylko posiadanie średniego wykształcenia. W przypadku studiów wymóg zdania matury jest nieodzowny;
•    Nie poniesiesz opłat za naukę — kształcenie w większości szkół policealnych odbywa się za darmo. Podczas gdy, w przypadku studiów, z takiej możliwości skorzystać mogą jedynie studenci. Pozostali muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia opłat w wysokości od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych w skali roku;
•    Masz duży wybór zawodów — w ofercie szkoły policealnej znaleźć można wiele opcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Największą popularnością cieszą się kierunki, przygotowujące do pracy w zawodach: higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik bhp, logistyki czy florysta;
•    Elastyczny tryb nauki — aby dostosować się do preferencji uczniów i słuchaczy szkoła policealna oferuje zajęcia odbywające się w trzech trybach: stacjonarnym, dziennym i zaocznym. Co więcej daje możliwość rozpoczęcia nauki w dwóch terminach w roku: w semestrach letnim i zimowym;
•    Oszczędzisz czas — kształcenie w szkole policealnej trwa do 2 lat, w trakcie których zdobywa się wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu. W porównaniu do czasu, jaki należy poświęcić na studia i odbywanie staży, jest to najbardziej opłacalna opcja;
•    Uzyskasz tytuł zawodowy — ukończenie szkoły policealnej oznacza uzyskanie państwowego dyplomu zawodowego, uznawanego na terenie całej Unii Europejskiej i uprawniającego do wykonywania danego zawodu;
•    Zdobędziesz umiejętności praktyczne — nabyte w szkole policealnej umiejętności pozwalają na rozpoczęcie pracy w zawodzie zaraz po jej ukończeniu rocznej lub dwuletniej nauki. Jest to jeden z głównych atutów budujący przewagę nad kształceniem akademickim, po którym konieczne jest podjęcie wielu, często bezpłatnych lub niskopłatnych, staży przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej;
•    Będziesz mieć zajęcia z profesjonalną kadrą i w wyposażonych pracowniach – brak opłat za zajęcia nie odbywa się kosztem jakości kształcenia. Decydując się na naukę w szkole policealnej można mieć pewność, że powierza się swoją edukację najlepszym nauczycielom, będącym jednocześnie praktykami. Taki profil umożliwia wszechstronne przygotowanie uczniów do pracy w wybranym zawodzie. Co więcej, decydując się na naukę w szkole policealnej, uzyskuje się również dostęp do profesjonalnej infrastruktury (sale, materiały, praktyki) podnoszącej poziom nauczania.

Dla kogo jest bezpłatna szkoła policealna?

Bezpłatna szkoła policealna stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla tych, którzy dopiero obierają kierunek swojej przyszłej ścieżki zawodowej, jak i dla tych, którzy już na nią wkroczyli i chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji lub przekwalifikować się.


Mogą zainteresować się nią również ci, którzy planują wkroczyć na ścieżkę akademicką, a dla których proces rekrutacji nie wypadł w danym roku pomyślnie. Decyzja o uczęszczaniu do szkoły policealnej pozwoli na efektywne wykorzystanie czasu pozostałego do następnej rekrutacji na studia, a być może przyczyni się do obrania nowej wizji na swoją ścieżkę zawodową.


W końcu, decyzja o wyborze szkoły policealnej może być podyktowana względami finansowymi. Koszty pokrycia czesnego i opłat na studiach mogą być sporą przeszkodą w wyborze tej ścieżki zawodowej, w szczególności, gdy próba dostania się na studia stacjonarne okazała się bezskuteczna lub gdy nie dysponuje się czasem umożliwiającym podjęcie studiów w tym trybie.

Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę w szkole policealnej, szukasz nowych wyzwań zawodowych lub chcesz zdobyć dodatkowy praktyczny zawód – zapisz się do bezpłatnej Szkoły Policealnej PRO Civitas.