Śledź nas na:


Czy to już koniec studiów dwustopniowych w Polsce?

Po zmianach dla gimnazjalistów, rząd planuje też zmiany w szkołach wyższych. Planowane jest zrezygnowanie z systemu bolońskiego, obecnego w Polsce od 2005 roku na wszystkich uczelniach.

To kolejna już propozycja zmian PiS która wzbudza ogromne kontrowersje.

Nowa reforma grozi totalną izolacją studentów oraz brakiem finansowania z UE. Polska zobowiązana jest bowiem w ramach dotacji z UE do prowadzenia studiów 1 oraz 2 stopnia.

Są pewne wyjątki od tej reguły np. studia medyczne.

Wprowadzenie reformy pociąga za sobą kolejne negatywne skutki jak np. obniżenie wiarygodności dyplomów Polskich za granicą co może doprowadzić do obniżenia wartości studii w Polsce. Utracimy, również część funduszy z UE dedykowanych dla uczelni tylko z dwustopniowym systemem edukacyjnym.

 

Na chwile obecną nowa reforma to tylko propozycja a finalną decyzję powinniśmy poznać jeszcze w tym roku.