Śledź nas na:


Tytuł licencjata - czy warto?

W Polsce istnieje możliwość ukończenia studiów pierwszego stopnia i zdobycia zawodowego tytułu licencjata. Jest to u nas nowość, na tle studiów magisterskich, inżynierskich i doktoranckich. Stosunkowo krótko - zwykle 3 lata, należy uczyć się na uczelni wyższej, aby napisać i następnie obronić pracę licencjacką. Co daje tytuł licencjata i czy warto decydować się tylko na jego zdobycie?

Stopień zawodowy

Licencjat, podobnie jak inżynier na wielu kierunkach technicznych, jest stopniem zawodowym przyznawanym studentom studiów pierwszego stopnia. Obecnie w Polsce nie ma zbyt wielu studiów jednolitych, magisterskich. Wyjątkiem jest medycyna, architektura czy prawo i psychologia. Wykształcenie zawodowe licencjata możliwe jest m.in. na kierunku zarządzanie.

Licencjat został usankcjonowany przez konwencję europejskiego projektu realizowanego pod nazwą „Proces Boloński” w czerwcu 1999 roku. Jest to umowa międzynarodowa, która wprowadziła podział studiów dotychczas jednolitych, na studia I i II stopnia. Dzięki takim zmianom studia realizowane w różnych krajach miały być porównywalne ze sobą. Co więcej, student z tytułem licencjackim zdobytym na jednej uczelni, mógł dokończyć magisterium na prestiżowym uniwersytecie, nawet w innym europejskim kraju.

Licencjat z jednej dziedziny może nawet zostać magistrem z dziedziny zupełnie innej. Do wykonywania pewnych zawodów nie jest potrzebny stopień naukowy magistra, a wystarczy stopień zawodowy - licencjata. Studia licencjackie miały otworzyć nowe szanse młodym ludziom na rynku pracy, ale tak się jednak nie stało.

Co po licencjacie?

Zdecydowana większość studentów po ukończeniu studiów licencjackich, od razu rozpoczyna studia magisterskie, dążąc do zdobycia tytułu magistra czy inżyniera. Dopiero pełne, dwustopniowe studia dają im realne szanse na znalezienie pożądanej pracy. Poza tym uzyskanie licencjatu wiąże się dla wielu studentów z możliwością zdobycia dyplomu magistra na najlepszej polskiej lub zagranicznej uczelni. Licencjat jest podstawą do wykonywania wielu zawodów i w taki sposób powinien być traktowany.

[Dowiedz się więcej o studiach licencjackich] >>>