Śledź nas na:


Kim są żołnierze wyklęci?

Żołnierze Wyklęci są symbolem walki o niepodległość mimo przeciwności losu. Byli oni byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Członkowie, którzy przeżyli wojnę, przynależeli do grupy Wolność i Niezawisłość (WiN). Ich działanie polegało na próbie odzyskania niepodległości z rąk ZSRR. Organizacja ta upadła w 1948 roku.

Patriotyzm w Polsce z roku na rok przybiera na sile. Młodzi ludzie utożsamiają się z bohaterami II wojny światowej, których wizerunki umieszczają na koszulkach oraz muralach na ścianie. Symbolem walki o godność i niepodległość byli tzw. Żołnierze Wyklęci.

Przyczyny powstania Żołnierzy Wyklętych

Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR wkroczyło na terytorium Polski (bez wypowiedzenia wojny), szeregi NKWD zaczęły zabijać polską inteligencję, określając ją jako „element antykomunistyczny”. Skutkiem tego zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób, a o wiele więcej zostało wywiezionych w głąb Rosji. W listopadzie 1943 roku Armia Krajowa rozpoczęła akcję „Burza”, która miała na celu przyjazne współdziałanie podziemia podczas wkroczenia Armii Czerwonej. Stało się to okazją dla NKWD do aresztowania ponad 50 tys. przedstawicieli AK, więc w 1945 roku generał Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” rozwiązał AK. Powiedział też do swoich podwładnych „Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą". Okulicki zaznaczył że żołnierze muszą starać się pozostać duchowymi przewodnikami Narodu, a zarazem realizatorami idei niepodległego Państwa Polskiego. Generał dodał także, że podczas tej walki każdy z nich "musi być dla siebie dowódcą”. Ten sam przywódca jeszcze w marcu tego samego roku został schwytany przez rosyjską bezpiekę i zginął rok później w więzieniu na Łubiance. Wielu członków byłej Armii Krajowej postanowiło kontynuować walki przeciwko Rosjanom i w związku z tym założyli organizację Wolność i Niezawisłość (WiN). Polacy, którzy walczyli po wojnie o niepodległość Polski, dzisiaj nazywają się Żołnierzami Wyklętymi.

Los Żołnierzy Wyklętych

WiN było wyposażone w broń, miało rozbudowany system łączności oraz fundusze z Londynu. Członkowie tego ugrupowania pochodzili głównie z województwa lubelskiego, białostockiego oraz warszawskiego. Mimo kolejnych zatrzymań przywódców WiN, grupa ta prowadziła intensywną działalność w celu obrony niepodległości Polski. Członkowie dokonywali rajdów na więzienia oraz komendy milicji i likwidowali osoby, które popełniały zbrodnie na Polakach. Zwalczali też wójtów i starostów, którzy wspierali ZSRR. Sowieci w celu pacyfikacji WiN wyznaczyli 180 tys żołnierzy oraz 100 tys funkcjonariuszy ORMO. Już na początku 1948 roku organizacja ta została na tyle spenetrowana przez bezpiekę, że nawet na jej czele stał pracownik rosyjski. Grupa Wolność i Niezawisłość upadła oficjalnie w 1952 roku.

TD