Śledź nas na:


Ekologia - co warto wiedzieć?

Ekologia tak jak i ekolog niektórym może kojarzyć się z promowaniem zdrowego żywienia, korzystaniem tylko z odnawialnych źródeł energii oraz w niektórych wypadkach tzw. "reżimem ekologicznym". Jest to jednak pojęcie błędne ze względu na niejednoznaczną definicję tych dwóch pojęć. Warto zatem wiedzieć czym jest sama ekologia, kim jest ekolog, oraz jak ważna jest ich rola dla rozwoju i utrzymania środowiska naturalnego.

Ekologia - co to jest?

Zgodnie z definicją ekologia stanowi jedną z dziedzin biologii, która zajmują się badaniem oraz odkrywaniem zależności pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem, w którym żyją. Co więcej ekologia zajmuje się badaniem zależności pomiędzy wybranymi organizmami żywymi, jakie funkcjonują w danym środowisku.
Jednak w dzisiejszych czasach bardziej rozpoznawalna stała się potoczna definicja ekologii. W dzisiejszych czasach utożsamia się ją z działalnością społeczną oraz artystyczną, gdzie promowane są np. zdrowie odżywianie, wspieranie lokalnej przyrody np. sadzenie drzew czy też tzw. "ekozofia" czyli połączenie ekologii i filozofii.

 

Dziedziny ekologii

Naukowcy wyróżniają dwa główne rodzaje ekologii. Pierwszym z nich jest ekologia gatunku, która bada zależności między wybranym gatunkiem roślin lub zwierząt a środowiskiem w jakim żyje. Drugi rodzaj ekologii to ekologia zespołów wielogatunkowych, która bada zależności między organizmami żywymi tj. między dwoma lub więcej gatunkami roślin lub zwierząt.

Dodatkowo jeśli mowa jest o ekologii gatunku należy wyróżnić kilka działów ekologii. Zaliczają się do niej m.in.:

•    Ekologia ewolucyjna - bada oraz opisuje historię powstanie wybranego gatunku oraz zmian ewolucyjnych jakie je dotyczą i jakie miały miejsce na przestrzeni całych epok;
•    Ekologia populacyjna - drugi dział ekologii gatunku bada zmiany jakie zaszły w wybranej populacji organizmów żywych, zasięg ich występowania, migracje oraz wszelkie inne czynniki zmienne, jakie kształtują wybrany gatunek roślin lub zwierząt;
•    Autoekologia - działa ekologii badający zasady funkcjonowania oraz rozwoju organizmów żywych w danym klimacie oraz środowisku;
•    Synekologia - dział ekologii badający zasady życia grup osobników w ramach jednego gatunku roślin czy też zwierząt.

Kim jest ekolog?

Z pojęciem ekologia niewątpliwie związana jest profesja ekologa. W podstawowej definicji ekolog to naukowiec, który zajmuje się badaniem, opisywaniem oraz wysnuwaniem wniosków oraz zależności pomiędzy gatunkami organizmów żywych w wybranym środowisku. Na podstawie badań ora stwierdzeń ekologów można określić jak funkcjonuje wybrane środowisko naturalne, czy dany ekosystem jest zagrożony oraz ewentualnie jakie środki należy wdrożyć by wszystkie gatunki mogły żyć ze sobą w harmonii.


Do zadań ekologa należy m.in.:

•    przeprowadzanie badań oraz publikowanie ich wyników dotyczących życia wybranych gatunków organizmów żywych, a także ich wpływu na środowisko, w którym żyją;
•    zachęcania do ekologicznego podejścia do życia np. produkcja energii ze źródeł odnawialnych, wspieranie naturalnie występujących ekosystemów;
•    współpraca z rządami jak i organizacjami pozarządowymi w kwestii ochrony środowiska.

 

Istota zawodu ekologa

Często jednak zdarza się, iż zawód ekologa mylony jest z potocznie zwanym eko-terrorystą. Niektóre osoby utożsamiają ekologów z bezwzględnych obrońców przyrody, którzy motywowani pewnymi korzyściami dążą do wprowadzenia wybranego gatunku do ekosystemu, w którym nie powstał on naturalnie.

Jest to jednak błędne myślenie, gdyż do zadań ekologa należy przede wszystkim badania oraz rzetelne informowanie opinii publicznej na temat środowiska naturalnego w wybranym regionie. Tym samym istnieje spora różnica pomiędzy ekologiem - naukowcem, a ekologiem - osobą promującą działania na rzecz wspierania lokalnego środowiska naturalnego. Pierwszy z wymienionych to osoba, która profesjonalnie zajmuje się badaniami oraz publikowaniem wyników swoich prac na temat środowiska przyrodniczego w wybranym regionie. Drugim z kolei może być każda osoba, która będzie promować zgodne z naturą podejście do życia, ochronę przyrody oraz działania wspierające klimat.