Śledź nas na:


Podręcznik „Nasza szkoła”: co zawiera?

W ramach reformy edukacji od września 2017 roku wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie podręczniki i zeszyty ćwiczeń przygotowane przez MEN. Materiały stosowane w nauczaniu pierwszoklasistów to „Nasz elementarz”, a drugo- i trzecioklasiści uczą się z książek pod tytułem „Nasza szkoła”. Seria obejmuje zarówno edukację zintegrowaną, jak i matematykę. Książki przekazywane są po roku kolejnym, młodszym klasom, zaś zeszyty ćwiczeń kupowane są co roku przez szkołę z pieniędzy otrzymanych ze skarbu państwa.
 

Edukacja zintegrowana w klasach 2 i 3 – podręcznik rządowy

Podręczniki do edukacji zintegrowanej stworzone pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej dla drugich i trzecich klas szkoły podstawowej obejmują zagadnienia wchodzące w skład edukacji polonistycznej, przyrodniczej, artystycznej i społecznej. Z kart podręczników dzieci uczą się pisania, czytania (w tym czytania ze zrozumieniem), nabywają też ważnych informacji na temat funkcjonowania społeczeństwa i relacji międzyludzkich.

W serii „Nasza szkoła” podręcznik zawiera liczne teksty literackie (zarówno czytanki pisane prozą, jak i wiersze), pytania i polecenia rozwijające kreatywność i spostrzegawczość, a także zadania zachęcające do eksperymentów poznawczych i wyciągania wniosków. Z kart podręcznika dzieci mogą czerpać też liczne inspiracje artystyczne: autorzy niejednokrotnie zachęcają uczniów do tworzenia własnych rysunków, malunków i wycinanek. Liczne teksty popularnonaukowe i fragmenty poświęcone wiedzy przyrodniczej rozwijają orientację dzieci w otaczającym je świecie i zachęcają do własnych poszukiwań.

Matematyka po reformie podręcznikowej

Rządowe podręczniki do matematyki skonstruowane są według schematu mającego wspierać logiczne myślenie oraz kreatywność dzieci i utrwalać ich wiedzę.

Każdy dział rozpoczyna się wprowadzeniem do tematu i kolorową ilustracją mającą inspirować uczniów do samodzielnego tworzenia zadań. Zadania proponowane przez twórców podręcznika dzielą się na standardowe, a także nietypowe (umieszczone w dziale „Dla ciekawskich” i na stronach zachęcających do twórczego wykorzystania nabytej wiedzy w niestandardowych sytuacjach). Na koniec każdego działu dziecko i nauczyciel znajduje dział z powtórkami, mający na celu utrwalenia nabytej wiedzy i wykonanie jeszcze kilku ćwiczeń sprawdzających, czy dane zagadnienia zostało już w wystarczającym stopniu opanowane. Dołączone do podręcznika zeszyty ćwiczeń zawierają jeszcze więcej zadań.

Zarówno książki do edukacji zintegrowanej, jak i część matematyczna podręcznika „Nasza szkoła” mają w założeniu służyć trzem kolejnym rocznikom, dzieci nie mogą więc pisać w nich ani rysować. Do tego służą zeszyty ćwiczeń, które każdy z uczniów otrzymuje na własność.