Śledź nas na:


Dlaczego szkolnictwo zawodowe jest tak ważne? Czym jest dualne kształcenie zawodowe?

W ostatnich latach polskie szkolnictwo zawodowe przechodzi bardzo istotne zmiany. Rozwijane są nowe możliwości uczenia się, uczniowie coraz chętniej wybierają naukę zawodu w nowoczesnej formie. Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom i atrakcyjnej ofercie zawodowej młodzi ludzie są zmotywowani do lekcji i praktyk. Przyjrzyjmy się, jakie ma to konsekwencje dla szkół, firm i rynku pracy.

 

Dualne kształcenie zawodowe

Kształcenie dualne to w skrócie nowoczesne i skuteczne połączenie teorii z praktyką, lekcji w szkole z pracą i nauką w przedsiębiorstwie. Taki proces pozwala zoptymalizować i przyspieszyć osiąganie odpowiedniego poziomu przygotowania zawodowego. Czas jest szczególnie ważny w dobie dynamicznych zmian w stosowanych technologiach i realiach rynku pracy.


Dualne szkolnictwo zawodowe polega najczęściej na stworzeniu klasy patronackiej w szkole branżowej lub współpracy uczelni wyższej z wybraną firmą. Atrakcyjne połączenie teorii i praktyki przynosi korzyści przede wszystkim dla rozwoju umiejętności uczniów, działania przedsiębiorstwa i prestiżu szkoły.

Dlaczego kształcenie dualne?

Cel kształcenia zawodowego pozostaje niezmienny: ma ono pomóc młodym ludziom, firmom, rynkowi pracy i gospodarce. Dzisiaj na wzór rozwiązań niemieckich, które przejmują i chwalą również inne kraje europejskie (np. Holandia, Szwajcaria) i zmotywowani efektywnością nauki i niską stopą bezrobocia - sięgamy po nowoczesne kształcenie dualne. Analizując zapotrzebowanie na specjalistów, tworzymy miejsca praktycznej nauki, a absolwentom gwarantujemy zatrudnienie. Wprowadzenie kształcenia dualnego ma również na celu aktywizowanie firm i przedsiębiorstw, które mogą aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania i płynnym zatrudnieniu młodych specjalistów. Taka optymalizacja pozwala skrócić: czas praktyki, dystans między szkołą, a firmą i uczniem, a jego przyszłym zawodem. Według badań młodzi ludzie dużo chętniej zaczynają staż w przedsiębiorstwie jako członkowie klasy patronackiej niż jako indywidualni praktykanci.

Korzyści dla wszystkich zainteresowanych

Całokształt wspólnych działań ma pozytywny wpływ na rynek pracy. Młodzi absolwenci mogą łatwiej przejść z roli ucznia-praktykanta do roli pracownika-specjalisty. Przedsiębiorstwo korzysta z kompetencji powstałego w ten sposób zespołu i nie inwestuje czasu oraz pieniędzy w dodatkową rekrutację pracowników. Szkoła, która decyduje się na kształcenie dualne, uatrakcyjnia swoją ofertę dla kandydatów. Tym samym wszystkie strony tego układu korzystają na swoim zaangażowaniu i budują ważny kapitał kompetencji, które pozwalają na rozwój lokalnego lub szerszego rynku pracy.

Dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne

Kształcenie zawodowe to jeden z filarów rynku pracy i rozwoju gospodarki. Zdecydowanie dobrym kierunkiem jest systemowe podejmowanie działań sprzyjających nowoczesnym rozwiązaniom w tej dziedzinie. Rosnący prestiż szkolnictwa zawodowego sprawia, że szkoły zawodowe idą z duchem czasu, uczniowie szybciej i chętniej angażują się w praktyczną naukę zawodu, a firmy zyskują świetnych pracowników i prestiż podparty wspieraniem lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe jest niezwykle istotne. Równie ważne jest to, w jaki sposób jest ono organizowane.

 

 
Masz firmę i chcesz być częścią nowoczesnego systemu kształcenia pracowników? Dowiedz się, jak to zorganizować dzięki Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, która prowadzi platformę poświęconą tematyce kształcenia zawodowego - Edunet Poland: https://edunet-poland.pl/oferta/ksztalcenie-zawodowe/.