Śledź nas na:


PIT 37 za 2022 rok - jak prawidłowo wypełnić, instrukcja i najważniejsze informacje

Do jednych z najczęściej wykorzystywanych druków do rozliczania się z podatków jest PIT 37. Prawidłowo wypełniony druk należy przedłożyć w swoim Urzędzie Skarbowym. Ta deklaracja podatkowa dedykowana jest tym podatnikom, których dochody rozliczane są przez płatnika, czyli organ rentowy bądź pracodawcę. Dochody te nie mogą pochodzić z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, ponieważ do tego służy całkiem inna deklaracja.

 

PIT 37 za 2022 - kto wypełnia?

Rozliczenie PIT 37 2022 to druk przeznaczony dla osób, których przychody to kwestia zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o pracę czy umowa zlecenie. Od kilku lat widzimy jednak tendencję malejącą w stosunku do podmiotów obarczonych koniecznością składania tego druku. Jest to spowodowane tym, że bardzo dużo podmiotów ma możliwość skorzystania z automatycznej akceptacji zeznania. Bierność podatnika może się jednak okazać niekorzystna dla niego finansowo, ponieważ nie ma wtedy możliwości uwzględnienia żadnych odliczeń czy ulg.

 
Jakie dochody rozliczamy w PIT 37?

PIT-37 wypełniony to głównie rozliczenie dochodów z tytułu:

•    emerytury i renty krajowej,
•    stosunku pracy i pokrewnych,
•    działalności wykonywanej osobiście,
•    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
•    stypendiów,
•    należności za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
•    pracy tymczasowo aresztowanych i skazanych,
•    umów aktywizacyjnych,
•    świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany w PIT 37 w roku 2022/2023

W PIT 37 za 2022 rok znajdziemy kilka zmian. Przede wszystkim w połowie roku zmianie uległ próg podatkowy. Z 17% spadł na 12%, dlatego z pewnością sporo osób otrzyma częściowo wpłacone zaliczki z powrotem. Co więcej, warto tutaj zauważyć, że podatku nie płacimy od początku roku, ale dopiero po przekroczeniu pierwszego progu, tj. po uzyskaniu 30 000 dochodu.

PIT 37 - rozliczenie indywidualne czy wspólne?

PIT 37 wypełniony może być indywidualnie lub z małżonkiem. Bardzo często decyzja zależy od korzyści. Jest jeszcze trzecia opcja w przypadku wspólnego rozliczenia, a więc jako osoba samotnie wychowująca dziecko z tym właśnie dzieckiem. Jak wypełnić PIT-37 papierowy, aby wszystko było zgodne z prawdą odnośnie sposobu rozliczania? Wystarczy zaznaczyć jedną z opcji, które będą jednym z pierwszych pytań. Zdarzają się sytuacje, w których nie mamy uprawnień do korzystania z konkretnej metody rozliczania.

Program PITax.pl przeprowadzi Cię przez rozliczenie PIT 37 2022 i wiele innych

Jak wygląda rozliczenie PIT 37 z małżonkiem?

Jak wygląda PIT-37 wzór wypełniony z małżonkiem? Otóż małżonkowie mogą rozliczać się obecnie tylko, jeśli pozostają w związku małżeńskim i wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy bądź od dnia zawarcia związku małżeńskiego do dnia ostatniego roku podatkowego. Rozliczanie się wspólnie może przynieść wiele korzyści, głównie tę majątkową w postaci wyższego zwrotu podatku.

Jak wygląda rozliczenie PIT 37 osoby wychowującej dziecko samotnie?

PIT 37 przykład osób, które mogą rozliczać się z dzieckiem to wdowiec, wdowa, panna, kawaler, rozwodnik, rozwódka, osoba z orzeczoną separacją, czy też osoba nadal pozostająca w związku małżeńskim, jednak druga połówka odbywa aktualnie karę w więzieniu. W tym podpunkcie również mamy zmiany. Dotychczas limit zarobków pozyskanych przez dziecko wynosił 3089 zł, a obecnie wynosi aż 16 061,28 zł.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 37?

Prawidłowo wypełniony wniosek PIT 37 należy złożyć do Urzędu Skarbowego najpóźniej dnia 30 kwietnia 2023 roku. Rozpoczęcie składania wniosków przypada na 15 lutego. Można je składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie do odpowiadającego miejscu zamieszkania US. Złożenie wniosku po terminie może wiązać się z konsekwencjami.

Rozliczenie PIT 37 2022 - instrukcja

Rozliczenie PIT 37 - instrukcja krok po kroku dostępna jest na wielu portalach, w tym na podatki.gov.pl. Na naszej stronie również znajdziesz wszystkie objaśnienia do PIT 37, a także odpowiedzi na liczne pytania, w tym, jak wypełnić PIT 37 zerowy wzór, jak wypełnić PIT-37 dla osoby do 26 roku życia oraz PIT 37 umowa zlecenie przykład wypełnienia. Rozliczając się w specjalnych programach, nawet podczas wypełniania formularza towarzyszyć Ci będą specjalne podpowiedzi. Jeśli rozliczasz się samodzielnie, program pokieruje Cię, co z PIT 11 masz wprowadzić w luki, które znajdują się w formularzu PIT 37. Z pewnością się w tym nie pogubisz, a wysłanie formularzu przez Internet jest znacznie szybsze i łatwiejsze, a także może doprowadzić do szybszego uzyskania zwrotu podatku. PIT-37 instrukcja to klucz do bezproblemowego rozliczenia się z fiskusem!

Jakie ulgi przysługują?

W roku 2022/2023 przysługują takie ulgi, jak:

•    odliczenie darowizny,
•    ulga rehabilitacyjna,
•    zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
•    ulga na internet,
•    odliczenie wpłat na IKZE,
•    składki ZUS,
•    ulga odsetkowa,
•    ulga dla klasy średniej,
•    ulga na zabytki,
•    ulga prorodzinna,
•    ulga abolicyjna,
•    ulga aktywizacyjna.

Jak widać, jest tego całkiem sporo. Powierzając rozliczenie swojego PITu księgowej, warto zorientować się, czy posiada ona rzetelną wiedzę, aby uzyskać maksymalną ilość ulg. W ten sposób możliwe będzie uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki w pierwszych miesiącach roku. A jak obliczyć podatek w PIT 37? Najkorzystniej powierzyć to zaufanej księgowej!