Śledź nas na:


Coraz mniej studentów na uczelniach

W Polsce coraz głośniej mówi się o mniejszej ilości studentów na polskich uczelniach, o problemie demograficznym, która sprawia problemy finansowe wielu uczelniom.

Z pewnością zmniejszyła się liczba studentów dziennych na uczelniach publicznych oraz prywatnych. Przyczyny tej sytuacji są wyjaśnianie dwujako, jedni twierdzą, że jest to spowodowane niżem demografnicznym inni brakiem potrzeby posiadania wyższego wykształcenia (matura to bzdura, studia nie koniecznie).

Po zmniejszeniu się liczby studentów, zwiększył się popyt na zdobywanie wiedzy, kształceniem się oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Obecnie na uczelniach zwiększa się liczba studentów ale starszych wiekowo (30+ lat) którzy dopiero po pewnym czasie zdecydowali się pogłębić swoje wykształcenie i zdobyć dyplom, który pozwala im często na objęcie wyższego stanowiska w swojej pracy.

Wiele uczelni pozostało też na starym systemie nauczania, który niechęnie wybierany jest przez osoby młode. Tak samo kierunki, które nie mają już przyszłości czy przestarzałe sale komputerowe bez żadnych perspektyw. Takie uczelnie wymagają szybkich i gwałtownych zmian w innym przypadku może doprowadzić to do ich zamknięcia.