Śledź nas na:


Dotacja na podręczniki – co zmieni się w przepisach?

Na początku roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło projekt rozporządzenia, które dotyczy udzielania dotacji na podręczniki. Wsparcie finansowe ma być przekazywane szkołom nie tylko na książki, ale też na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W projekcie ustawy można znaleźć wzór wniosku o udzielenie dotacji, a także sposób przekazania i późniejszego rozliczania szkół z otrzymanego wsparcia.

Zmiany w przepisach

Wprowadzenie zmian do obowiązującego rozporządzenia było konieczne, ze względu na modyfikację ustroju szkolnego, który wejdzie w życie w tym roku Jego skutkiem będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-stopniowej nauki w podstawówkach. Co za tym idzie, będą również potrzebne nowe formularze niezbędne do składania wniosków.

 

 

Nowe przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do:

 • gimnazjów funkcjonujących w obecnym kształcie,
 • szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczas funkcjonujących gimnazjów,
 • klas aktualnych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, aż do zakończenia edukacji na tym etapie.

Kwoty dotacji na podręczniki

Na nowe podręczniki zostanie w nadchodzącym roku szkolnym przeznaczone 129 milionów złotych. Kwoty dotacji celowej są różne dla poszczególnych klas. Inny jest także zakres materiałów, które mają być sfinansowane. Od roku szkolnego 2017/2018, będą obowiązywały następujące kwoty dotacji celowej:

 • I klasa szkoły podstawowej – 75 zł na ucznia – na podręczniki do zajęć z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, edukacji przyrodniczej i społecznej oraz materiały edukacyjne;
 • VII klasa szkoły podstawowej – 250 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne;
 • VII klasa szkoły podstawowej – 25 zł na ucznia – na materiały ćwiczeniowe.

Kwoty dotacji na podręczniki nie uległy zmianie w przypadku pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i wynoszą:

 • I-III klasa szkoły podstawowej – 50 zł na ucznia – na materiały ćwiczeniowe;
 • IV klasa szkoły podstawowej – 140 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne;
 • VI klasa szkoły podstawowej – 140 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne;
 • III klasa gimnazjum – 250 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne;
 • IV-VI klasa szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum – 25 zł na ucznia – na materiały ćwiczeniowe.

Wydawcy są przygotowani na zmiany programowe i sukcesywnie wprowadzają stosowne zmiany do podręczników. Szkoły mogą skorzystać z gotowych zestawów, które oferują wydawcy i bezpośrednio u nich dokonać zamówienia na podręczniki. Taką możliwość oferuje chociażby WSIP, uwzględniając w swojej propozycji edukacyjnej kwoty dotacji. Podręczniki i inne materiały naukowe autorstwa tego wydawnictwa, przeznaczone dla poszczególnych klas, można znaleźć na tej stronie: http://www.wsip.pl/zamowienia-szkolne/.

Zagubiony podręcznik

Zniszczenie lub zagubienie podręcznika, nie jest bezkarne. W takiej sytuacji należy uiścić stosowną kwotę, która pokryje zniszczenia. Różne zasady obowiązują w przypadku książek przeznaczonych do poszczególnych przedmiotów i konkretnych klas, zakupionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za środki pochodzące z dotacji celowej.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika do klasy I, II i III, szkoła może domagać się od rodziców ucznia zwrotu kwoty:

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” dla klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” dla klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” dla klasy III szkoły podstawowej.

Wspomniane kwoty stanowią dochód budżetu państwa. Wpłata dokonywana jest przez rodziców lub opiekunów ucznia, na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, który jest obsługiwany przez Narodowy Bank Polski. W tytule przelewu należy zaznaczyć, że jest to zwrot za podręczniki i podać klasę, której dotyczy transakcja.

Sytuacja zmienia się w odniesieniu do podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej, a przeznaczonych do nauki:

 • języka obcego nowożytnego dla klas I-III szkoły podstawowej;
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy IV i V szkoły podstawowej;
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy I i II gimnazjum.

W przypadku wspomnianych książek, procedurę zwrotu kosztu zakupu podręczników, ustala dyrektor szkoły. Tym samym, rodzice są zobligowani do wpłacania kwoty za zniszczone lub zagubione materiały na rachunek bankowy szkoły. Jednocześnie pieniądze uzyskane w ten sposób, stają się automatycznie dochodem placówki edukacyjnej.

Nauczyciele stracą pracę?

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska zapewniła, że zmiany w organizacji edukacji nie poniosą za sobą skutków w postaci masowych, sięgających do kilku tysięcy zwolnień nauczycieli. Zgodnie z jej zapewnieniami, skoro nie zmienia się liczba dzieci, które potrzebują wyedukowania, potrzebna jest taka sama liczba nauczycieli, by zapewnić kształcenie na odpowiednim poziomie. Od przyszłego roku, uczniowie klas szóstych, będą analogicznie przechodzili do klas siódmych. W przypadku gimnazjów, było inaczej – dzieci z kilku niższych klas były zapisywane do jednej. Dzięki temu, że równowaga zostanie zachowana, pozostaną również miejsca pracy.

Reforma szkolnictwa pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia zmian zasad dotyczących przyznawania dotacji na podręczniki. Modyfikacji uległy nie tylko kwoty dotacji celowych, ale też wzory wniosków za pomocą których można ubiegać się o dofinansowanie, a także zasady rozliczania z otrzymanego wsparcia. Nowe przepisy już weszły w życie, natomiast jak sprawdzają się w praktyce, okaże się w nadchodzącym roku szkolnym.