Śledź nas na:


Proces rekrutacji na brytyjskich uczelniach

Studia w Anglii z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich studentów, z uwagi na łatwość znalezienia pracy po zakończeniu edukacji i uzyskaniu dyplomu. Polskie uczelnie cechują się stosunkowo dobrym poziomem nauczania, jednak wielu absolwentów ma problem ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. By zapobiec takiej sytuacji, duża liczba młodych osób decyduje się na podjęcie lub kontynuację nauki na uczelni brytyjskiej, w formie studiów licencjackich, magisterskich, jak i studiów podyplomowych.

Podstawowe wytyczne w procesie rekrutacji

Wymagania stawiane przed kandydatami są zależne od wybieranej uczelni, niemniej jednak główne zasady są zbieżne. Należy posiadać świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego po 2005 roku i przynajmniej dwa przedmioty zdane są na poziomie rozszerzonym. Dokładne progi punktowe zależne są od wybieranej uczelni. Jeśli chodzi o maturzystów przystępujących do egzaminu dojrzałości przed 2005 rokiem, to liczy się średnia ze wszystkich przedmiotów, która nie może być niższa niż 4.

Alternatywą dla osób niespełniających wymienionych powyżej kryteriów, jest tzw. foundation year, czyli „rok zerowy”. W czasie tego roku student ma sposobność zdobycia potrzebnych kwalifikacji, a następnie aplikować na pierwszy rok studiów w trybie normalnym.

Studia w Anglii – wymagane kwalifikacje językowe

Aplikacja na brytyjskie uczelnie możliwa jest jedynie w przypadku, gdy potencjalny kandydat posiada odpowiedni certyfikat językowy. Wśród najbardziej popularnych wymieniane są: IELTS, CAE, CPE oraz TOEFL. Każdy z wymienionych certyfikatów można zdobyć w Polsce.

Najpopularniejszym z wymienionych dokumentów jest IELTS (International English Language Testing System). W celu uzyskania certyfikatu należy podejść do egzaminu zaliczeniowego, podzielonego na cztery części (Reading, Listening, Speaking, Writing). Każda oceniana jest w systemie punktowym w skali 1 – 9. Szkoły wyższe o większej renomie wymagają wyniku powyżej 7 punktów z każdej części egzaminu. Odpowiada to znajomości języka na poziomie C1 w powszechnie stosowanej w Polsce skali Rady Europy (CEFR - Common European Framework of Reference). Pozostałe uczelnie zadowoli wynik w wysokości 6 – 6,5 punktu, czyli znajomość angielskiego na poziomie B2.

Kolejnym certyfikatem jest CAE (Certificate in Advanced English), którego skala ocen zawiera się w przedziale od A do E (5 stopni). Minimalnym stopniem wymaganym przez brytyjskie szkoły wyższe jest A, który oznacza uzyskanie 80% punktów z całego egzaminu.

Certyfikat CPE (Certificate of Proficiency in English) ma skalę ocen tożsamą z CAE, jednak cieszy się większą renomą na angielskich uczelniach. Ocena B na certyfikacie CPE jest lepiej przyjmowania niż ocena A z CAE.

Certyfikat TOFEL (Test of English as a Foreign Language) podobnie jak IELTS, dzieli się na cztery części. Z każdego elementu egzaminu można uzyskać 30 punktów, co daje w sumie 120. Angielskie uczelnie preferują studentów z wynikiem równym 110 punktów, przy uzyskaniu minimalnej liczby punktów z poszczególnych części. Zaliczenie egzaminu z wynikiem 100 punktów (minimalna liczba punktów z każdej części), ogranicza wybór. Nie zamyka jednak drzwi wszystkich uczelni, ponieważ dla częsci z nich taki wynik jest zadowalający.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Elab: elab.edu.pl