Śledź nas na:


Przepisy partnerstwa publiczno-prywatnego

Model partnerstwa publiczno-prywatnego wykazuje bardzo wysoką efektywność uzyskiwanych rezultatów, w wyniku jego zastosowania. Wymaga jednak bardzo dużego zaangażowania w realizację poszczególnych etapów, zwłaszcza od strony publicznej.

Jak zrobić coś lepiej

Realizacja zadań publicznych własnych jednostek samorządu terytorialnego może być różnie stosowana. Jak się okazuje samorządy nie potrzebują kapitału, aby móc w pełni realizować swoje zadania, które wymagają od nich obywatele oraz lokalne społeczeństwo. Aby możliwe było finansowanie inwestycji i projektów rożnego rodzaju, wystarczy zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Ma ona odniesienie zwłaszcza do projektów wysoko kapitało chłonnych, które zwykle osiągają sumy około miliona lub w bardzo wielu przypadkach kilku milionowe lub miliardowe. Skala niniejszych przedsięwzięć jest więc bardzo duża, tym samym konieczne jest spełnienie wielu wymogów i kryteriów określających możliwości zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wysokie wymagania

Zwłaszcza strona prywatna, czyli przedsiębiorcy uczestniczący w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego ze stroną publiczną najczęściej wskazują na bardzo obszerne normy, wymagania dokumentacyjne i administracyjne. Wysoka biurokracja jest wystarczającym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców rezygnuje z tej formy kontraktu, a wiele samorządów boi się realizować przedsięwzięcia w ujęciu partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż obawiają się wysokiej odpowiedzialności, zwłaszcza w odniesieniu do aspektu finansowego. Na samorządach ciąży bowiem rygor odpowiedzialności, narzucony ustawą o finansach publicznych. Przekroczenie rygorystycznych progów długu publicznego wiąże się z odpowiedzialnością karną przed którą postawieni mogą zostać urzędnicy odpowiedzialni za zaniedbania w tejże kwestii.

Nowe zasady

W roku 2008 weszła w życie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która określa związki i zasady, którymi należy się kierować wybierając tę formę finansowania projektów. Nie jest ona jednak wystarczająco szczegółowa, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, o czym więcej można przeczytać na stronie internetowej https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/. Nowelizacje wyżej wskazanej ustawy również nie rozstrzygają wszystkich kłopotliwych kwestii, na przykład określenie wysokości wkładu własnego lub też podziału odpowiedzialności między stronami realizowanej umowy.