Śledź nas na:


Gry komputerowe mogą podnosić IQ dzieci

W badaniu The Conversation wzięło udział ponad 5 tys. dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Eksperyment polegał na zapewnieniu im dostępu do treści przez cztery godziny dziennie:


•    30 minut na filmy i programy telewizyjne;
•    2 godziny i 30 minut - media społecznościowe;
•    1 godzina - gry komputerowe.

 

Badanie trwało około dwóch lat i wykazało, że u około 17% dzieci iloraz inteligencji wzrósł o 2,5%. Dowodzi to, że umiejętności poznawcze można rozwijać za pomocą gier komputerowych i komunikacji w sieciach społecznościowych.

Jednocześnie autorzy badania podkreślają, że nie wzięli pod uwagę jakości snu dzieci, ich aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego.

W ramach dostępu do gier komputerowych dzieci miały dostęp jedynie do gier wideo (na komputerach PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Dla wielu ekspertów takie celowe przyciąganie do gier było niepokojące. Wiadomo, że wiele gier online daje użytkownikom bezpłatne bonusy za zarejestrowanie (skórki, broń, osiągnięcia, tajne materiały itp.), ale wiele z nich żąda za to pieniędzy. Wiele dzieci zaczyna więc niekontrolowanie wydawać pieniądze rodziców na loot boxy.

Naukowcy są przekonani, że gry komputerowe mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i procesy myślowe.

Mimo pozytywnych wyników badań, rodzice nie powinni pozwalać dzieciom spędzać zbyt wiele czasu przy komputerze. Może to być szkodliwe zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i dla wzroku, postawy i zdrowia fizycznego.

Należy również zwracać uwagę na to, w jakie gry gra dziecko, czy są one pełne przemocy lub czy zawierają sceny zabronione dla dzieci poniżej 18 roku życia. Zazwyczaj takie gry są oznaczone specjalnymi znakami, a kupować je mogą tylko osoby dorosłe.