Śledź nas na:


Na czym polega krytyczne myślenie i jak się go nauczyć

Krytyczne myślenie to zdolność myślenia racjonalnego i uporządkowanego w celu zrozumienia związków między koncepcjami lub faktami. Dzięki temu możemy zdecydować, w co wierzyć. Innymi słowy, jest to „myślenie o myśleniu”: polega na rozpoznawaniu, analizowaniu, a następnie naprawianiu błędów we własnym rozumowaniu.

 

Jak myśleć krytycznie

Aby się tego nauczyć, potrzeba czasu, praktyki i cierpliwości. Jednak już dziś możesz rozwinąć swoje umiejętności krytycznego myślenia. Znajomość logicznych metod rozumowania pozwala lepiej ocenić znaczenie i przydatność otrzymywanych informacji. Ponadto lepiej argumentujemy, skuteczniej bronimy swojego stanowiska i uczymy się skuteczniej. Skorzystaj z siedmiu poniższych kroków, aby rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

 

 

Myślenie krytyczne  siedem kroków

  1. Precyzyjnie zdefiniuj pytanie, im dokładniejsze zagadnienie, tym łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź.
  2. Znajdź kilka źródeł, które mają odmienne poglądy na daną kwestię i porównaj różne opcje.
  3. Zbadaj, czy Twoje źródła są godne zaufania? Oceń, czy ich wnioski są potwierdzone danymi, czy tylko wyrażają jakiś osąd? Czy daną hipotezę popiera wystarczająca liczba informacji lub danych?
  4. Sprawdź, czy Twoje źródła nie są stronnicze? Czy jakieś konkretne założenia lub osobiste preferencje nie kierowały wyborem źródeł?
  5. Która informacja jest najważniejsza? Czy wszystkie opinie i argumenty, jakie udało się zebrać, rzeczywiście odnoszą się do problemu, który trzeba rozwiązać? Czy próba, na której przeprowadzono dane badanie, jest odpowiednio duża?
  6. Rozważ różne wnioski, które możesz wyciągnąć i które są wystarczająco poparte faktami. Oceń plusy i minusy wszystkich możliwych opcji.
  7. Gdy już dojdziesz do konkluzji, przedstaw swoje wyniki zainteresowanym.


Dlaczego umiejętność myślenia krytycznego jest tak ważna

Kiedy myślisz krytycznie, zadajesz sobie pytanie, co inni uznaliby za oczywiste. Na przykład w pracy, nawet jeśli coś wydaje się właściwe, krytyczne myślenie zainspiruje Cię do poszukiwania lepszych rozwiązań i ich wdrażania. Umiejętność krytycznego myślenia jest kluczem do rozwoju osobistego, łatwiejsze wydaje się rozwiązywanie problemów i poprawia się jakość swojej pracy. Dlatego jest ono dziś niezwykle pożądane przez pracodawców.

Podsumowując, krytyczne myślenie to myślenie pod kontrolą, zdyscyplinowane i próba rozumowania na wyższym poziomie w możliwie intelektualny sposób. Ludzie, którzy myślą krytycznie, nieustannie starają się żyć racjonalnie, rozsądnie i empatycznie.