Śledź nas na:


Jak chronić markę przy pomocy prawa? Rejestracja znaków towarowych

Mówi się, że marka ma swoją cenę, że „silna marka” jest podstawą biznesowego sukcesu. Jak zbudować tak wartościową markę? Jak czerpać z niej zyski i jednocześnie chronić przed zagrożeniami?

Prawna ochrona znaków towarowych

Marka to termin określający nazwę lub symbol graficzny pozwalający odróżnić dany towar lub całą grupę towarów od pozostałych wyrobów, w większości wytwarzanych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Symbolizujące markę znaki towarowe, aby mogły przynosić pełne korzyści ich posiadaczom, muszą być znakami chronionymi. Ochrona ta odbywa się na mocy prawa, a możliwa jest jedynie po ich właściwej rejestracji. Należy jednak pamiętać, iż rejestracja daje wyłączne prawo do używania znaku towarowego jedynie na tym obszarze, który wynika z samego trybu rejestracji, np.:

• rejestracja krajowa daje nam wyłączność na korzystanie z określonego znaku jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
• tzw. rejestracja wspólnotowa zapewnia wyłączne prawo do wykorzystywania zarejestrowanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej;
• rejestracja w trybie porozumienia madryckiego to z kolei gwarancja wyłączności na używanie zarejestrowanego znaku towarowego w wybranych krajach na całym świecie.

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

Aby dokonać rejestracji krajowej, należy przygotować odpowiednie zgłoszenie, odczekać czas niezbędny do wykonania przez Urząd Patentowy RP odpowiednich czynności, a następnie odebrać decyzję kończącą całą procedurę.

Samo zgłoszenie powinno być poprzedzone przez dokładne sprawdzenie możliwości rejestracji naszego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Po upewnieniu się, iż taka możliwość istnieje, należy złożyć podanie wraz z wykazem towarów lub usług i wskazać klasy obejmujące wymienione towary. Do podania koniecznie trzeba dołączyć siedem identycznych fotografii rejestrowanego znaku towarowego, z czego dwie muszą być fotografiami czarno-białymi.

Koszt zgłoszenia do Urzędu Patentowego wynosi 500 zł oraz 100 zł za każdą klasę powyżej trzech darmowo przysługujących. Przedłużenie rejestracji na kolejną dekadę (10 lat) to wydatek rzędu 350 zł plus kolejne 400 zł za każdą „nadliczbową” klasę.

Procedura rejestracyjna i jej prawne następstwa

Dokonanie zgodnego z wymogami zgłoszenia rozpoczyna procedurę rejestracyjną w Urzędzie Patentowym. Pierwszy etap tejże procedury stanowi badanie formalno-prawne. Jego pomyślne zakończenie wiąże się z zamieszczeniem w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu znaku towarowego, a następnie ze sprawdzeniem jego zdolności ochronnej.

Kończąca cały proces rejestracji decyzja Urzędu Patentowego może mieć charakter negatywny – UP odmawia udzielenia prawa ochronnego, lub pozytywny – oznacza rejestrację znaku towarowego i wynikające z tego wyłączne prawo do jego używania na terenie RP przez kolejnych 10 lat.
Warunkiem koniecznym do przedłużenia tego okresu ochronnego jest, oprócz wymienionej wyżej opłaty, faktyczne stosowanie zarejestrowanego znaku.

Prawne aspekty ochrony marki na wrocławskiej konferencji

W Polsce marki chronione są na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) z 30 czerwca 2000 r., ustawy Prawo autorskie z 4 lutego 1994 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. Tak ze względu na ilość zajmujących się tym przepisów, jak i nieustanne próby ich ominięcia, dużym powodzeniem w środowisku prawniczym cieszą się konferencje poruszające problemy prawnych aspektów ochrony marki. Jedną z nich była Konferencja Naukowa „Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”, która miała miejsce 2 czerwca 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu. Tego typu fora naukowców stanowią doskonałe okazje do wymiany wiedzy i umiejętności, a także do wyrażenia wspólnej opinii na omawiany temat.