Śledź nas na:


Indeks, naklejka, legitymacja studencka - jak będą teraz wyglądać?

Jeszcze nie tak dawno papierowe dokumenty, teraz coraz częściej zastępowane są nowszą technologią. Chodzi o indeksy, legitymacje studenckie ELS, a wreszcie hologramy ELS, które są nieodłącznymi atrybutami każdego studenta. Legitymacje studenckie w formie papierowej do których używano tuszowych stempli, dawno już zastąpiły plastikowe legitymację studenckiej na których umieszczane są specjalne naklejki na legitymację.    Indeksy papierowe indeksy za to coraz częściej , zastępowane są przez uczelnie, elektronicznymi indeksami w formie aplikacji na telefon. Skoro stemple zostały zastąpione specjalnymi naklejkami studenckimi  Els, a papierowe legitymacje, elektronicznymi legitymacjami studenckimi, jakie zmiany nastąpiły w ostatnim semestrze?

W 2020 roku ich wygląd przejdzie drobną przemianę, która umknąć może osobom ze środowiska akademickiego. Czy zmiany w indeksie i legitymacji przełożą się na ich dotychczasową funkcję? Czy wciąż trzeba będzie podbijać legitymację nową naklejką na legitymację w dziekanacie? Jak teraz wyglądać będą hologramy na legitymacje studencką ELS? Jak duże zmiany nastąpiły w tych dokumentach w ostatnim czasie?

 

Nie stemple, a inteligentne legitymacje ELS z hologramami studenckimi

Kiedyś studenci posługiwali się papierowymi legitymacjami. Podbijano je specjalnymi stemplami w dziekanatach. Dzisiaj w dłoniach studentów spoczywają plastikowe Elektroniczne Legitymacje Studenckie, które przedłużane są co semestr nowymi naklejkami studenckimi , mogące pełnić wiele funkcji jednocześnie. Niewielu studentów zdaje sobie bowiem sprawę, że te inteligentny dokument z hologramem Els na powierzchni ,  służyć mogą im także jako karty biblioteczne. Dodatkowo w wybranych miastach akademickich legitymacje ELS to inteligentne bilety na przejazdy ZTM, czy… karty płatnicze. To wszystko możliwe jest dzięki danym zapisanym na mikrochipie każdego dokumentu.

Na niektórych uczelniach uruchamiany jest najbardziej nowoczesny dokument studencki. Chodzi o legitymację w formie aplikacji mobilnej! Te jednak nie są  obligatoryjne. Wykorzystywane są jako dodatkowy sposób obsługi studentów, bo przedłużenie legitymacji studenckiej, wciąż wiąże się  z udaniem się do dziekanatu po nową naklejkę na legitymację.  Stąd ich wprowadzenia nie należy oczekiwać na każdej uczelni. Studenci w październiku i marcu muszą zadbać o przedłużenie ważności swoich legitymacji. Robi się to za pomocą hologramów studenckich ELS wydawanych przez dziekanaty - to właśnie ona podlega istotnym zmianom w 2019 roku.

 

Nowy wzór naklejki na legitymację studencką

 

Od nowego roku akademickiego , to właśnie one – naklejki na legitymację studencką, przeszły drobną zmianę w swoim wyglądzie. Jak będą wyglądały nowe wzory hologramów na legitymacje?  Chodzi o wprowadzenie specjalnego kodu seryjnego na każdej naklejce studenckiej, co zdaniem ministerstwa przeszkodzi nieuczciwym osobom w podrabianiu studenckich legitymacji poprzez przeklejanie hologramów Els. Każdy wydany hologram na legitymację studenta na uczelni, będzie podsiadał dodatkowo identyfikator – kod seryjny. Taki numer na hologramie Els, zawsze będzie posiadał 8 cyfr , a pierwsze trzy cyfry, będą oznaczały numer uczelni , która wydała daną naklejkę do legitymacji. Każdy nowy hologram na legitymację wydany z dziekanatu od semestru 2019 / 2020 , już będzie posiadał taki unikalny numer seryjny.
O wprowadzanych zmianach poinformowani zostali między innymi kontrolerzy w środkach transportu miejskiego, czy na kolei, którzy będą zwracać uwagę na wygląd każdej naklejki na legitymacji studenckiej. Na każdej legitymacji musi się więc znajdować naklejka studencka wykonana według nowego wzoru z kodem seryjnym.
Dodatkowo, zdaniem rządzących pomóc ma to w walce z obrotem kolekcjonerskimi naklejkami, w których posiadanie coraz częściej wchodzą studenci i absolwenci. Takie naklejki kolekcjonerskie na legitymacje stały się plagą , z którą starają się walczyć ministerstwo i uczelnie. Wszystko zwykle zaczyna się od złożenia oświadczenia o zgubieniu legitymacji przez studenta tuż przed obroną pracy dyplomowej.

 

Studenci nie chcą zwracać legitymacji po studiach

Cały proces polega na tym, że kończąc studia, traci się również przywileje z nimi związane. Do najbardziej bolesnych należy właśnie obowiązek oddania legitymacji przed obroną, mimo że  posiadany hologram ELS, jest wciąż ważny. Niektórzy radzą sobie, poprzez oświadczenie o zgubieniu takiej legitymacja dzięki temu , że naklejka na legitymacji jest jeszcze ważna korzystają z ulg studenckich do zakończenia semestru. Potem  jest już trudniej. Ale to nie przeszkadza  szkodzi na przeszkodzie aby zapisać się na studia po raz kolejny i ponownie otrzymać aktualny hologram i legitymację studencką na kolejny semestr. Innym sposobem jest właśnie zakup w Internecie naklejek kolekcjonerskich, czyli imitacji naklejek na legitymację otrzymywanych w dziekanatach. Takie kolekcjonerskie naklejki są bardzo podobne do oryginałów, i kontrolerzy mają olbrzymie trudności z ich rozróżnieniem. Stąd też pomysł , aby na każdym hologramie na legitymację studencką , znajdował się numer seryjny, identyfikujący wydawcę takiego hologramu. Dzięki temu jasno można określić pochodzenie takiej naklejki Els. Czy wprowadzona zmiana, spowoduje ograniczenia sprzedaży kolekcjonerskich naklejek i hologramów? Czas pokaże.

 

Patent na naklejki kolekcjonerskie na legitymacje


Nieliczni absolwenci, którym tak bardzo żal zniżek, jednak posuwają się trochę za daleko . Mowa tutaj o naklejkach kolekcjonerskich, które można zakupić w Internecie. Takie kolekcjonerskie naklejki, wyglądem są bardzo zbliżone do naklejek na legitymację studencką, które wydają uniwersytety. Dlaczego są kolekcjonerskie? Bo w teorii ich zakup i posiadanie jest dozwolone, w praktyce często używa się takich kolekcjonerskich hologramów aby móc korzystać dalej ze zniżek.  Same takie hologramy z Internetu , nie umożliwią korzystania ze zniżek – dopiero naklejenie takiej naklejki kolekcjonerskiej  na legitymację studencką spowoduje, że dokument nabierze mocy, ale to może jednak okazać się nieprzyjemne w skutkach. Bo naklejanie hologramów kolekcjonerskich na swoją legitymację , będzie uznane za podrabianie i fałszowanie dokumentów. To często jednak, nie przeszkadza wielu absolwentom, w korzystaniu z nich w ten sposób.